مجوز رانندگی بین المللی چیست؟

مجوز رانندگی بین المللی (که به عنوان گواهینامه رانندگی بین المللی نیز شناخته می شود) سندی مشتمل بر ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی ملی شماست. این مجوز به وسیله شبکه جهانی سازمان های عضو اتحادیه بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی که از طرف دولت هایشان برای صدور مجوزهای رانندگی بین المللی مجاز هستند، صادر می شود.  در بیشتر کشورها، به همراه داشتن مجوز رانندگی بین المللی برای مسافرانی که قصد رانندگی در خارج از کشور خودشان را دارند، الزامیست. داشتن مجوز رانندگی بین المللی به این معناست که شما قادر به رانندگی در کشورهای خارجی،  بدون نیاز به آزمون یا درخواست دیگری، هستید. برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی، باید پیش از سفر، از مرجع مجاز در کشوری که گواهینامه رانندگی ملی شما صادر شده است، درخواست نمایید. مجوز رانندگی بین المللی یک ضمیمه است و جایگزین گواهینامه رانندگی ملی شما نیست. برای رانندگی در خارج از کشور، باید درتمام لحظات در کنار گواهینامه رانندگی ملی خودتان،  یک مجوز رانندگی بین المللی به همراه داشته باشید.

مجوز رانندگی بین المللی مزایای دیگری نیز دارد و می تواند به عنوان یک کارت شناسایی رسمی به کار رود. یعنی، در یک کشور خارجی، مجبور نیستید گذرنامه تان را همه جا به همراه خود ببرید، زیرا مجوز رانندگی بین المللی تان یک کارت شناسایی معتبر است.

آیا برای رانندگی در خارج از کشور، باید مجوز رانندگی بین المللی داشته باشم؟

بله، در بسیاری از موارد، شما برای رانندگی در یک کشور خارجی، به غیر از کشوری که در آن ساکن هستید، به یک مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارید. این مجوز به موافقتنامه های دو جانبه و معاهداتی مابین کشور محل سکونت شما یا کشورهایی که قصد رانندگی در آنجا دارید، بستگی دارد.
چندین موافقتنامه و معاهده دوجانبه وجود دارند که مقررات مجوز رانندگی بین المللی را تنظیم می کنند. این موافقتنامه ها و معاهدات اغلب تغییر می کنند. داشتن مجوز رانندگی بین المللی راهی ساده برای رانندگی قانونی در خارج از کشور است و به شما در خصوص پیروی از قوانین اجرایی و مقررات بین المللی آرامش خاطر می دهد. بنابراین، حتی در کشورهایی که برای رانندگی نیازی به مجوز رانندگی بین المللی ندارید، داشتن این مجوز برای پیشگیری از هرگونه مشکل، اکیداً توصیه می شود.
مجوز رانندگی بین المللی هرگز جایگزین گواهینامه رانندگی داخلی معتبرکشورتان نمی شود.
مجوزهای رانندگی بین المللی برای رانندگی درکشور محل سکونت خودتان معتبر نیست. شما در کشور خودتان باید گواهینامه رانندگی داخلی معتبر داشته باشید.

کارکرد مجوز رانندگی بین المللی چگونه است؟

رانندگی در یک کشور خارجی از سال 1926 به وسیله سازمان ملل متحد از طریق 4 کنوانسیون بین المللی- امضاء شده توسط اغلب کشورهای جهان- سامان دهی شده است.
امروزه، دو کنوانسیون، 98 درصد از کشورهای جهان را پوشش می دهند: کنوانسیون 1949 ژنو و کنوانسیون 1968 وین، و تقریباً همه مجوزهای بین المللی رانندگی بر اساس مقررات این دو کنوانسیون صادر می شوند.
مراجع صدور مجوز رانندگی بین المللی در کشورهایی مستقرندکه طرف قرارداد یک یا بیش از یک کنوانسیون سازمان ملل متحد برای عبور و مرور جاده ای هستند. اغلب این کشورها، این وظیفه را به کانون های جهانگردی و اتومبیلرانی کشورشان تفویض کرده اند. به این دلیل، اتحادیه بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی، بزرگترین سازمان صادر کننده مجوزهای رانندگی بین المللی هستند.
اگر یک کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کشورتان وجود دارد که مجوز رانندگی بین المللی صادر می کند، این وبسایت به شما کمک می کند تا به بخش اطلاعات مجوز رانندگی بین المللی کانون کشورتان دسترسی پیدا کنید.

نقش مجوز رانندگی بین المللی

ترجمه: مجوزهای رانندگی بین المللی اطمینان می دهند که گواهینامه رانندگی داخلی شما برای مسئولین محلی و مقامات کشور خارجی که در آنجا رانندگی می کنید، قابل فهم است.
گواهی: صادرکننده مجوز رانندگی بین المللی شما، گواهی می دهد که شما یک گواهینامه رانندگی معتبر در کشور محل سکونت خودتان دارید. یعنی شما مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری هستید.
نوع خودرو: صادرکننده مجوز رانندگی بین المللی شما، نوع یا انواع وسایل نقلیه موتوری را که شما مجاز به رانندگی با آنها هستید، مشخص و تأیید می کند.
بهبود وضعیت ایمنی راه: مجوزهای رانندگی بین المللی برای رانندگی در خارج از کشور اغلب مورد نیاز است. این مجوزها به ایجاد اطمینان از مجاز بودن هر راننده برای رانندگی، کمک می کند؛ این امر موجب بهبود وضعیت ایمنی راه در سراسر جهان می شود.