چگونه یک مجوز رانندگی بین المللی درخواست کنیم؟

مجوز رانندگی بین المللی، یک سند مسافرتی بین المللی است که به وسیله سازمان ملل متحد تنظیم شده و امکان رانندگی شما در یک کشور خارجی را فراهم می کند. این صفحه شما را به بخش اطلاعات صدور مجوز رانندگی بین المللی کشور مورد نظرتان هدایت می کند.

مجوز رانندگی بین المللی چیست؟

مجوز رانندگی بین المللی (که به عنوان گواهینامه رانندگی بین المللی نیز شناخته می شود) سندی مشتمل بر ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی ملی شماست. این مجوز به وسیله شبکه جهانی سازمان های عضو اتحادیه بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی که از طرف دولت هایشان برای صدور مجوزهای رانندگی بین المللی مجاز هستند، صادر می شود.  در بیشتر کشورها، به همراه داشتن مجوز رانندگی بین المللی برای مسافرانی که قصد رانندگی در خارج از کشور خودشان را دارند، الزامیست. داشتن مجوز رانندگی بین المللی به این معناست که شما قادر به رانندگی در کشورهای خارجی،  بدون نیاز به آزمون یا درخواست دیگری، هستید. برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی، باید پیش از سفر، از مرجع مجاز در کشوری که گواهینامه رانندگی ملی شما صادر شده است، درخواست نمایید. مجوز رانندگی بین المللی یک ضمیمه است و جایگزین گواهینامه رانندگی ملی شما نیست. برای رانندگی در خارج از کشور، باید درتمام لحظات در کنار گواهینامه رانندگی ملی خودتان،  یک مجوز رانندگی بین المللی به همراه داشته باشید.

مجوز رانندگی بین المللی مزایای دیگری نیز دارد و می تواند به عنوان یک کارت شناسایی رسمی به کار رود. یعنی، در یک کشور خارجی، مجبور نیستید گذرنامه تان را همه جا به همراه خود ببرید، زیرا مجوز رانندگی بین المللی تان یک کارت شناسایی معتبر است.

 

هشدار درباره فروشندگان غیر رسمی مجوز رانندگی بین المللی (که به عنوان گواهینامه رانندگی بین المللی نیز شناخته می شود):

تعداد زیادی فروشنده غیررسمی آنلاین وجود دارند که مدعی فروش «مجوز یا گواهینامه رانندگی بین المللی» هستند. باید آگاه باشید که اسناد جعلی می تواند شما را دچار مشکل کند.

وبسایت   تنها راهنمای مورد تأیید اتحادیه بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی برای همه سازمان های صادرکننده مجوز رانندگی بین المللی در سرتاسر جهان است.