مجوز رانندگی بین المللی یک الزام قانونی برای رانندگی در بسیاری از کشورهای خارجی و به عنوان یک سند مسافرتی است که مقررات آن توسط سازمان ملل متحد در راستای حفظ منافع و ایمنی شما تنظیم شده است.

• دارنده مجوز رانندگی بین المللی مجاز است در همه کشورهای طرف قرارداد، به جز کشور محل سکونت خودش، بدون هرگونه آزمون دیگر و تا زمانی که گواهینامه رانندگی داخلی معتبر داشته باشد، رانندگی کند.
• کشورهای طرف قرارداد، کشورهایی هستند که یک یا چند کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد درباره عبور و مرور جاده ای را امضاء کرده اند.
• مقررات مجوز رانندگی بین المللی کشور مقصدتان را قبل از سفر بررسی کنید.
• برای اجاره اتومبیل در بسیاری از کشورها، داشتن مجوز رانندگی بین المللی الزامیست. نداشتن آن می تواند جرم جنایی یا مدنی تلقی شده و ممکن است عواقب جدی در پی داشته باشد.
• در صورتی که بدون داشتن مجوز رانندگی بین المللی، در خارج از کشور با یک وسیله نقلیه موتوری رانندگی کنید، در صورت بروز هرگونه ضرر یا خسارت، این وضعیت خارج از شمول سیاست بیمه مسافرتی شما خواهد بود.

در سفرهای سیاحتی در سراسر جهان، حتی اگر قصد رانندگی نداشته باشید! ، مجوز رانندگی بین المللی به شما آرامش خاطر می دهد.

• مجوز رانندگی بین المللی، یک سند مسافرتی قانونی است که به وسیله سازمان ملل متحد برای حفاظت و ایمنی تان تنظیم شده است.
• مجوز های رانندگی بین المللی لازمه اجاره خودرو در خیلی از کشورهاست و هنگام نیاز به تعیین هویت یا امداد، می تواند به شما کمک کند.
• مجوز رانندگی بین المللی، یک مدرک شناسایی معتبر در بیش از 150 کشور جهان است و حاوی نام و نام خانوادگی، عکس و اطلاعات راننده به چندین زبان می باشد. بنابراین، برای بسیاری از مسئولان محلی و مقامات کشور مقصدتان قابل فهم است.
• مجوز رانندگی بین المللی، در مواقعی که گذرنامه خود را به هر دلیلی به همراه ندارید، شکل دیگری از اوراق شناسایی عکس دار شماست.
• مجوز بین المللی رانندگی به هیچ وجه از تعهد دارنده آن نسبت به رعایت دقیق و تبعیت از قوانین و مقررات کشور مقصد نمی کاهد.
• مجوز رانندگی بین المللی معتبر، امکان رانندگی در بیشتر کشورهای خارجی را در مواقع ضروری و تحت شرایط معمول مجوز رانندگی بین المللی، فراهم می کند.