آرژانتین

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از آرژانتین, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-ar

مجوز رانندگی بین المللی (1968 ، 1949، 1926)

چگونه می توان مجوز رانندگی بین المللی را  در آرژانتین  دریافت نمود ؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ملی شما می باشد. این مجوز به رانندگان اجازه می دهد تا در کشورهای خارجی رانندگی نمایند. شما همواره می بایست مجوز رانندگی بین المللی تان را به همراه گواهینامه ملی تان  با خود داشته باشید.

برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی در کشور آرژانتین به وبسایت  زیر مراجعه فرمایید:

Automóvil Club Argentino.

Automóvil Club Argentino,
Av. del Libertador 1850
C1425AAR – Buenos Aires – Argentina

Tel: +5411-4808-4000
e-mail: gerencia_general@aca.org.ar

 

argentina-idp argentina-idp-2