اتیوپی

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از اتیوپی, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-et

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

Ethiopia’s International Driving Permit Policy

Ethiopia recognizes national driving licenses on a reciprocal basis. Visitors exchange their own national licence for an Ethiopian licence and return it upon departure. Ethiopian authorities accept a certified copy of the foreign driving license for this exchange.

International Driving Permit not recognised.