باربادوس

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از باربادوس, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-bb

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

کلیه مجوزات رانندگی ملی

این کشور مجوز رانندگی بین المللی بر اساس مدل 1949 و 1968 را می پذیرد.

لطفا توجه داشته باشید که این کشور مبلغ 10 دلار باربادوس را به محض ورود از دارندگان مجوز رانندگی بین المللی اخذ می کند.

 

چگونه می توان مجوز رانندگی بین المللی را  در باربادوس دریافت نمود ؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ملی شما می باشد. این مجوز به رانندگان اجازه می دهد تا در کشورهای خارجی رانندگی نمایند.

 

شما همواره می بایست مجوز رانندگی بین المللی تان را به همراه گواهینامه ملی تان  با خود داشته باشید.