بحرین

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از بحرین, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-bh

مجوز رانندگی بین المللی (1968 ، 1949)

چگونه می توان مجوز رانندگی بین المللی را  در بحرین  دریافت نمود ؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ملی شما می باشد. این مجوز به رانندگان اجازه می دهد تا در کشورهای خارجی رانندگی نمایند. شما همواره می بایست مجوز رانندگی بین المللی تان را به همراه گواهینامه ملی تان  با خود داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

more here