زیمبابوه

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از زیمبابوه, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-zw

مجوز رانندگی بین المللی (1949، 1968)

چگونه می توان مجوز رانندگی بین المللی در زیمبابوه را دریافت کرد؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه یک گواهینامه رانندگی ملی است. IDP اجازه می دهد تا رانندگان خودرو را در کشورهای خارجی رانندگی کنند. همیشه باید IDP خود را همراه با مجوز ملی خود داشته باشید. برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی در زیمبابوه، به AA Zimbabwe مراجعه کنید.

zimbabwe-idp zimbabwe-idp-2

نمونه IDP