بنگلادش

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از بنگلادش, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-bd

مجوز رانندگی بین المللی (1949)

چگونه می توان مجوز رانندگی بین المللی را  در بنگلادش  دریافت نمود ؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ملی شما می باشد. این مجوز به رانندگان اجازه می دهد تا در کشورهای خارجی رانندگی نمایند. شما همواره می بایست مجوز رانندگی بین المللی تان را به همراه گواهینامه ملی تان  با خود داشته باشید.

 

برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی در کشور بنگلادش به وبسایت  زیر مراجعه فرمایید:

Bangladesh AAB

مجوز رانندگی بینالمللی بنگلادش مجوز رانندگی بینالمللی بنگلادش