ایران

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از ایران, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-ir

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

مجوز رانندگی بین المللی (1949، 1968)

چگونگی اخذ مجوز رانندگی بین المللی در ایران؟

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه یک گواهینامه رانندگی ملی است. IDP اجازه می دهد تا رانندگان خودرو را در کشورهای خارجی رانندگی کنند. همیشه باید IDP خود را همراه با مجوز ملی خود داشته باشید. برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی در ایران، از باشگاه تورینگ و خودروی ایران دیدن کنید.

 

مجوز رانندگی بین المللی ایران مجوز رانندگی بین المللی ایرانمجوز رانندگی بین المللی ایران مجوز رانندگی بین المللی ایران

نمونه های IDP