چين

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از چين, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-cn

Does not accept the International Driving Permit

How to Get an International Driving Permit in China? 

China is not a contracting party to any UN road traffic convention and does not issue International Driving Permits